Доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту, професор кафедри менеджменту та економіки
Сфера наукових інтересів: управління економічними процесами в умовах їх діджиталізації та цифровізації, правове забезпечення, контроль і аналіз системи публічних закупівель.

Головний редактор збірника наукових праць  «Науковий вісник Льотної академії. Серія Економіка, менеджмент та право» (ISSN 2707-8620)

ORCID
ResearcherID
Web of Science ResearcherID: AAW-2067-2020
Google Scholar
Науковці України

Освіта:

2004р. - Кіровоградський національний технічний університет  - отримала  базову вищу освіту за напрямком «Економіка підприємства». Здобула кваліфікацію з бакалавра з обліку і аудиту.

2005р. - Кіровоградський національний  технічний університет - отримала  повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». Здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту.

2008р. - Кіровоградський державний технічний університет – аспірантура за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аудит та аналіз»

2007р. - Харківський національний університет внутрішніх справ – отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право». Здобула кваліфікацію бакалавра права.

2008р. - Харківський національний університет внутрішніх справ – отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Правознавство». Здобула кваліфікацію юриста.

2012р. - Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук, тема дисертації «Внутрішній аудит в банківській системі» (МОН України, диплом ДК №006228).

2014р. -  Вчене звання доцента кафедри менеджменту, економіки та права (МОН України, атестат 12ДЦ №040682)

2018р. -  Київський національний університет імені Тараса Шевченка - отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Психологія». Здобула кваліфікацію психолог.

2018р. -  Захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, тема дисертації «Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти»  (МОН України, диплом ДД №007959).

2020р. - Льотна академія Національного авіаційного університету -  повну вищу освіту за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізація «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом». Здобула кваліфікацію інженер з організації керування виробництвом.

2020р. - Вчене звання професора кафедри менеджменту, економіки та туризму (МОН України, атестат АП №002043).

Підвищення кваліфікації:

2018р.  - International Academy of Information Science на тему «Adaptation of science, education and business to world innovative megatrends» в м. Салоніки, Греція (стажування - свідоцтво № 0528 від 06.10.18р)

2018р. - Інститут післядипломної освіти та бізнесу, випускова робота на тему «Особливості авіаційного стажування відповідальності аеропорту» в м. Київ, Україна  (свідоцтво 12СПК № 795944).

2019р. - Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, випускова робота на тему «Вплив психологічного клімату в колективі на ефективність управління»  в м. Київ, Україна  (свідоцтво СП35830447/0234-19)

2019р. -  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie на тему «Нові та інноваційні методи навчання. Системи вищої освіти в Європі»  м. Краків, Польща на базі». (стажування - свідоцтво № 2153/MSAP/2019 від 27.09.19р.)

2019р. - Державна авіаційна служба України онлайн підготовка з правових питань за індивідуальною програмою (стажування - свідоцтво № 4/1366-19 від 11.12.2019)

2020р. - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University  на тему «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» в  м. Новий Сонч, Польща (стажування – свідоцтво № 194/2019/2020.від 28.02.20р).

Основні публікації:
Автор і співавтор 70 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

  1. Pysmenna М., Pohribna N.,  Kalnytska M. Assessment system of the public procurement efficiency. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No 5, pp. 136–144 (Web of Science)
  2. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика: монографія / М. С. Письменна. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 452 с.
  3. Письменна М.С. Control and analytical assessment of interaction between customers and participants of public procurement. Збірник наукових  праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2015. Випуск 40. Частина IV. С. 128-133 (0,5 друк. арк.) (Index Copernicus).
  4. Письменна М.С Договірні зобов’язання державних закупівель як підконтрольні об’єкти. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2016. Випуск. 1-2 (61). С. 187–193 (0,56 друк. арк.) (Index Copernicus).
  5. Письменна М.С. Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 3(81) Житомир: 2017. С. 17-24 (0,71 друк. арк.) (Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar, ResearchBib).
  6. Письменна М.С. Державний аудит як система забезпечення якості державних закупівель. Scientific discussion. 2017. VOL 1. No 4. Praha, Czech Republic:. С. 79–83 (0,47 друк. арк.)  (Scientific Indexing Services, DIIF, Academic Resource Index.)
  7. Письменна М.С. Аудит ефективності електронної системи публічних (державних) закупівель. Innovative Solutions In Modern Science. 2017. №2 (11), Dubai, UAE. Р. 12–27 (0,53 друк. арк.) (ResearchBib, BASE, WorldCat, SIS, Google Scholar)