Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Магістр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 90 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Вступ на магістра здійснюється на основі:

- диплому бакалавра;
- диплому спеціаліста;
- диплому магістра.

Термін підготовки – 1 рік 4 місяці.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

272 «Авіаційний транспорт»

011 «Освітні, педагогічні науки»

  • Освітні, педагогічні науки

073 «Менеджмент»

081 «Право»

ФОРМА НАВЧАННЯ

- денна (очна)
- заочна

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для громадян України), 2024 рік
Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для іноземних громадян), 2024 рік

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

  • ксерокопія документа, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка з пропискою тощо) – 2 екз.;
  • ксерокопія облікової картки платника податків (РНОКПП) – 2 екз.;
  • ксерокопія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) – 2 екз.;
  • ксерокопія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • ксерокопія сертифіката ЄВІ-2023, ЄВІ-2024 та/або сертифіката ЄФВВ-2024;
  • мотиваційний лист, підписаний вступником;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • пільгові документи, які підтверджують право вступника на зарахування за пільговими умовами (за наявності).

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Написання мотиваційного листа при вступі до ЛА НАУ впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», а саме до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Терміни подання мотиваційного листа – одночасно з поданням документів.

Зразок написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання мотиваційного листа

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2024

Основні етапи вступу на магістра
на основі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра

07.05.2024 – 29.05.2024
(до 18:00)

Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ

01.07.2024 – 31.10.2024

Реєстрація електронних кабінетів

01.07.2024 – 27.07.2024
(до 18:00)

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті та фаховому іспиті замість ЄФВВ

01.08.2024 – 22.08.2024
(до 18:00)

Реєстрація заяв  вступників для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами ЄВІ та ЄФВВ

17.07.2024 – 28.07.2024

Складання фахових іспитів та співбесід (бюджет, контракт).  

01.08.2024 – 16.08.2024
(до 18:00)

Складання фахових іспитів (контракт)

не пізніше 24.08.2024

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

26.08.2024 (до 18:00)

Підтвердження КЕП бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ

27.08.2024

Зарахування на бюджет

не пізніше 31.08.2024

Переведення на вакантні бюджетні місця

не пізніше 30.09.2024

Зарахування на контракт

 

 ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

https://vstup.edbo.gov.ua/

КОНКУРСНИЙ БАЛ

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
272 «Авіаційний транспорт»,
на основі диплому бакалавра (бюджет, контракт):

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка фахового іспиту.

 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
073 «Менеджмент»,
 081 «Право»
 011 «Освітні, педагогічні науки»
на основі диплому бакалавра (бюджет, контракт):

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ.

 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
272 «Авіаційний транспорт», на основі диплому магістра/спеціаліста (контракт):

КБ = 0,4 × П1 + 0,6 × П2,

П1 – оцінка співбесіди з іноземної мови (за шкалою 100 - 200 балів);
П2 – оцінка фахового іспиту (за шкалою 100 - 200 балів).

 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями
073 «Менеджмент»,
 011 «Освітні, педагогічні науки»
на основі диплому магістра/спеціаліста (контракт)
:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ.

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

272 «Авіаційний транспорт»

Програма фахового вступного випробування, ОПП "Льотна експлуатація повітряних cуден" (на основі освітнього ступеня бакалавра)

Програма фахового вступного випробування, ОПП "Авіаційний транспорт" (на основі освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови, ОПП "Льотна експлуатація повітряних cуден" (на основі освітнього ступеня бакалавра)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови, ОПП "Авіаційний транспорт" (на основі освітнього ступеня бакалавра)

073 «Менеджмент»

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови, ОПП "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень" (на основі освітнього ступеня бакалавра)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови, ОПП "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень" (на основі освітнього ступеня магістра, спеціаліста)

081 «Право»

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови, ОПП "Правове забезпечення авіаційної діяльності" (на основі освітнього ступеня бакалавра)

011 «Освітні, педагогічні науки»»

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови, ОПП "Освітні, педагогічні науки" (на основі освітнього ступеня бакалавра)

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ - 2024
ЄДЕВО - ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024
Вступ.ОСВІТА.UA - 2024