Цього року для вступу до магістратури за спеціальністю 073 «Менеджмент», (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант магістерського тесту навчальних компетентностей   2022 року.

Випробування проходитимуть у онлайн-форматі.

Демонстраційний варіант МТНК є аналогічним тим тестам, які будуть застосовані під час конкурсного відбору абітурієнтів для вступу на магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент», (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»).

Тест допоможе вступникам ознайомитися зі структурою завдань, типами завдань та схемою нарахування тестових балів за виконання тесту, часом для виконання завдань тощо.

Загалом тест складається з 33 завдань і має два компоненти: вербально-комунікативний і логіко-аналітичний. Перший компонент містить 18 завдань, а другий – 15.

За типами завдань тест містить 10 завдань на заповнення пропусків у мікротексті та 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На виконання всіх завдань тесту вступникам буде відведено 75 хвилин.

Результат магістерського тесту навчальних компетентностей у тестових балах буде переведено в шкалу 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування, вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

Переглянути та завантажити демонстраційний варіант МТНК, виконати завдання і звірити свої відповіді з правильними.

Докладніше: 

Відповіді на тест тут

Зареєструватися для проходження МТНК потенційні магістри зможуть
з 27 червня до 18 липня включно, звернувшись до відбіркової комісії ЛА НАУ.